Moria Tuisskool

Suid-Afrikaanse milieu

‘n Belangrike ontwikkelingstadium in ‘n kind se lewe, is die tyd wanneer hy ontdek wie hy is. Sonder ‘n kultuurskat waarmee ‘n kind hom kan identifiseer en assosieer, kan hy nie sy Bybelse kultuurskeppingsopdrag, soos gevind in die Woord (Handelinge 17:26), ná die Toring van Babel, volbring nie.

Paulus was ook besorg oor sy volksgenote (kultuurgenote) in Romeine 9:1-3. Daarom ontwikkel Moria vir ons eie mense, onderrigmateriaal in Afrikaans, soos wat ons dit ook graag sou wou sien gebeur by elkeen van die ander taalgroepe in hul eie tale.

Engelse onderwysstelsels is gewoonlik in die buiteland ontwikkel en is nie eg Suid-Afrikaans nie. Dink byvoorbeeld aan geskiedenis (bv. Amerikaanse volksplanting), geografie (bv. klimaatstreke in die VSA), natuurstudie (bv. boerderystreke in Brittanje) en lewenswetenskap (bv. ysbere en dennewoude) ens., .

Ouers besef ook soms te laat dat die standaard van sommige buitelandse stelsels, onder andere die wiskunde en natuurwetenskappe, net nie opweeg teen dié van die vroeëre Suid-Afrikaanse onderwysstelsel nie en dan word daar maar weer op die ou end teruggeval na die Suid-Afrikaanse konsep van wiskunde op ‘n hoër akademiese standaard en deur medium van Afrikaans as moedertaal.

Elke jaar - eintlik elke dag - wat 'n kind blootgestel word aan die verkeerde stelsel, doen dit groter skade. Hoe jonger 'n kind dus oorskakel na die regte stelsel, hoe beter en hoe minder blywende skade word aan die kind se ontwikkeling gedoen.

Ons op Facebook

Ons op YouTube

Ons besoekers