Moria Tuisskool

Hoë akademiese standaard

Navorsingsresultate sedert die jaar 2000, onder andere deur die WNNR, UNESCO en UNICEF, het bevind dat staatskoolkinders in Suid-Afrika baie swak vaar. Een van die redes waarom Moria Tuisskoolmateriaal bestaan is juis om leerders die geleentheid te gee om beter te vaar en sy volle potensiaal te ontwikkel.

Waarom 'n hoë standaard?

Daar kan gevra word, "Waarom is 'n hoë akademiese standaard belangrik?" Waarom kan ons nie maar, saam met die algemene tendens in (Suid-)Afrika, standaarde laat val nie? As my kind soveel meer werk op skool leer as die in staatsskole, sal hy mos uit pas wees en dit sal hom niks baat nie?

Hierdie redenasies is ver van die waarheid en kortsigtig. Dit sou dwaas wees om u blind te staar teen 'n minderwaardige akademiese kwalifikasie net omdat die hoofstroom in Afrika daarmee tevrede is. Die beter opgeleide kind, sal in sy beroep, vir die res van sy lewe 'n voorsprong bo sy portuurgroep hê. Selfs indien u kind oorsee beland sal dit hom bevoordeel indien 'n toelatingstoets vir verdere studie, of die keuringstoets vir 'n betrekking, toon dat hy akademies bo die vereiste is en ver beter as die ander kandidate presteer. 

Elke Christen besef ook dat die Here wil hê dat ons hard moet werk om die hoogste sport binne ons vermoë te bereik. In die tuin van Eden het ons reeds opdrag gekry om hard te werk. Verder sê Salomo: "Gun jou oë geen slaap en jou ooglede geen sluimering nie" en "Gaan na die mier, luiaard, kyk na sy weë en word wys! Hy wat geen aanvoerder, opsigter of heerser het nie". Tog, al is die standaard hoog, kan ook enige gemiddelde leerder dit met harde werk baasraak. Daar word dus geen onbillike eise gestel nie.

Watter standaard?

Ons ontwikkelingspan is uitstaande vakkundiges, terapeute, vakonderwysers, hoofeksaminatore van matriekvakke, vakadviseurs en professore. Ons doen moeite om onder andere Europese standaarde na te vors, om te verseker dat ons self op standaard bly. So ver moontlik gebruik ons die goeie materiaal wat ontwikkel is in Suid-Afrika, maar waar leemtes ontstaan, skryf ons nuwe boeke. 

Afrikaans is vir ons belangrik. Prosa word gekies uit die keur van behoudende Afrikaanse werke. Voorgeskrewe werke, met Christelike norme en standaarde en 'n Bybelse lewens- en wêreldbeskouing, word gekies. 

Soms kies ouers 'n kurrikulum met handboeke wat nie op standaard is nie of wat nie behoorlik aansluit by die vorige jaar se werk nie of selfs geskryf is op 'n vlak wat te hoog of te laag is vir leerders van daardie ouderdom. Leerders kan maklik in 'n geloofs- en of kultuurkrisis beland omdat baie boeke deesdae uit vreemde kultuurperspektiewe of onaanvaarbare godsdiensbenaderings geskryf word. Die boekies is gewoonlik dunner, makliker en vol prentjies en grappies. "Goeie" toetspunte en vinnige vordering deur die jaar se werk is vir die leerder vet pret en laat die foutiewe indruk dat leerders presteer.

Hulpmiddels en struktuur

Vir die Junior Primêre fase word onderrighulpmiddels saam met die boeke verskaf. Kinders word aangespoor om nuwe kennis en vaardighede self te ontdek deur uitstappies te onderneem en verrykende nalees uit naslaanbronne te doen. Vir natuur- en skeikunde word mini chemie en fisika laboratoriumstelle, wat spesiaal vir die leerplan gepak is, addisioneel verskaf.

 

Elke jaar - eintlik elke dag - wat 'n kind blootgestel word aan die verkeerde stelsel, doen dit groter skade. Hoe jonger 'n kind dus oorskakel na die regte stelsel, hoe beter en hoe minder blywende skade word aan die kind se ontwikkeling gedoen.

Ons op Facebook

Ons op YouTube

Ons besoekers