Moria Tuisskool

Christelike aard

Materiaal wat onsself uitgee is Bybelgefundeer. Dit beteken eerstens dat niks geleer word wat die Christelike geloof teë gaan nie. Die materiaal is doelbewus daarop gerig om die kind as geheel te ontwikkel na liggaam, siel en gees.

Vakke soos Bybelonderrig en selfs Afrikaans en Engels word benut om te verseker dat die kind se lewens- en wêreldbeskouing vas, op Bybelse- en eie kultuurbeginsels gegrond word. Moria se ander vakinhoude is gekeur en geselekteer sodat geen onbybelse waardes of begrippe geleer word nie.

Sonder die Bybel is daar geen sprake van ‘n welvarende en gelukkige mens, gesin of volk nie. Twyfelagtige en suggestiewe onderrigmateriaal soos voortydige seksonderrig, word in die Bybel verbied (vergelyk Ef. 5:3 en Deut. 6:7).

Elke jaar - eintlik elke dag - wat 'n kind blootgestel word aan die verkeerde stelsel, doen dit groter skade. Hoe jonger 'n kind dus oorskakel na die regte stelsel, hoe beter en hoe minder blywende skade word aan die kind se ontwikkeling gedoen.

Geen spesifieke kerklik dogmatiese leerstellings word gepropageer nie.

Ons op Facebook

Ons op YouTube

Ons besoekers