Moria Tuisskool

Wie is ons

introMoria Tuisskoolmateriaal verskaf onderrigmateriaal in Afrikaans vir laer- en hoërskoolonderwys. Moria Tuisskoolmateriaal is ontwikkel en word bedryf deur ‘n span wat wissel tussen 20 en 30 verskillende vakspesialiste (soos vakadviseurs, professore en senior vakonderwysers). Die stelsel is Bybelgefundeerd, van ‘n hoë akademiese standaard, eg Suid-Afrikaans en trou aan ons eie Afrikaner-kultuurmilieu. Alles eienskappe wat vandag baie skaars is in Suid-Afrika.

Ons is dankbaar om te kan sê dat ons nog geen matriek druipeling gehad het nie. In 2009 was die top presteerder (DUX) van die BCVO skoolstelsel ‘n Moria-kandidaat met 8 onderskeidings.  

Hannes en Helena is betrokke by die bestuur van Moria. Hannes is ‘n gekwalifiseerde opvoedkundige met kwalifikasies H.O.D, B. Sc., M.Sc., gekwalifiseerde Assessor (SOR139693) en met 14 jaar onderwyservaring. Met sy uittrede uit die onderwys was hy ‘n hoërskoolhoof en daarna vir 6 jaar ‘n Kollegedosent.

Helena is ‘n gekwalifiseerde opvoedkundige met B. Sc. (Hons.) en B. Ed. (Onderwysbestuur). Sy het vir 9 jaar skoolgehou waarna sy by die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys en Tegniese Kollege klas gegee. Sy is die moeder van drie kinders vir wie sy self tuisonderwys gegee het. Dit beteken dat sy gesamentlik, 25 jaar tuisonderwys ervaring het. Hierdie grondslag het haar uitnemend toegerus vir die ontwikkeling van ‘n nuwe geïntegreerde tuisonderwysstelsel.

Die filosofie agter Moria Tuisskoolmateriaal is ons geloof in die Skepper en in die potensiaal van ons eie mense. Ons glo dat ons mense geensins agter staan by enige Europese volk, wat betref ons tegniese en akademiese vermoë en ons geloofsywer in ons Skepper nie. “Want met U loop ek ‘n bende storm, met my God spring ek oor ‘n muur.” 2Sam 22:30

Ons op Facebook

Ons op YouTube

Ons besoekers