Moria Tuisskool

Rekenaargebruik

Moria Tuisskoolmateriaal wend die rekenaar optimaal aan vir die toepassings waarvoor dit bedoel is. Ons leerders begin reeds in graad 6 met die beginsels van rekenaargebruik, wat uitloop op die formele hoërskoolvakke Rekenaartoepassingstegnologie en Inligtingstegnologie.

Ouers dink soms dat skoolonderrig deur middel van 'n rekenaar in alle opsigte meer modern en dus die beste is. Ons glo egter dat die onderrigstandaard benadeel word wanneer ‘n rekenaar gebruik word as medium om alle leerareas mee te onderrig. ‘n “Boek” met net een "glasbladsy" wat met moeite op en af ge-”scroll” word, kan soms frustreer. ‘n Klein tikfoutjie of alternatiewe wiskundige bewerking, wat wel korrek is, word verkeerd gemerk want dit stem nie in jota en titel ooreen met wat die rekenaar verwag nie. Leerders verloor moed daarmee. Die rekenaar kan wel kennis toets, maar begrip, toepassings, vergelykings en besprekings is moeilik toetsbaar met die rekenaar en soms is dit onmoontlik.

'n Rekenaartoetsuitslag van 80% kan dus misleidend wees, want slegs kennis is getoets. Soms ontstaan daar ook probleme met handskrifonderrig, spraakontwikkeling, logiese verbale beredenering, fisika en chemie laboratoriumwerk en letterkunde. Oormatige gebruik van ‘n rekenaar kan ook ‘n nadelige invloed op die kind se oë hê. Verder besit min mense ‘n kleur rekenaardrukker, wat lei tot ‘n verlies aan aantreklikheid en kwaliteit drukwerk van onderrigmateriaal.

Ons op Facebook

Ons op YouTube

Ons besoekers