Moria Tuisskool

Oorsprong en aard van die materiaal

Oorsprong

Die ontwikkeling van die materiaal wat Moria Tuisskool bemark, het begin in 1996. Die vakinhoude en onderwysbeleid van die staatskole het begin verander en ouers het meer en meer ontevrede geraak. Die stigters van Moria Tuisskool het verskeie onderwys alternatiewe oorweeg en uitprobeer, maar kon niks bevredigend vind nie.

Hul eie kinders was die proefkonyne, maar gou het andere gevra om ook die materiaal te kan gebruik. Oral het kundiges en leiers op verskillende vakgebiede hul dienste begin aanbied om 'n stelsel te help ontwikkel waarop ons weer trots kan wees.

Aard van die materiaal

Die aard van ons materiaal is Christelik, met 'n hoë akademiese standaard en Afrikaans met 'n eie kultuursentiment. Vir die Junior Primêre fase word onderrighulpmiddels saam met die boeke verskaf. Leerders is vry om nuwe kennis en vaardighede self te ontdek deur uitstappies te onderneem en verrykende nalees uit naslaanbronne te doen.

Tog word die voordele van gestruktureerde onderrig, deur die benutting van doelontwikkelde handboeke ook behou. Dit sluit in vinnige effektiewe leer deur ordelike en sistematiese ontsluiting van kennis. Meer werk kan op dié wyse in ‘n jaar afgehandel word.

Afrikaans as Huistaal geniet besondere aandag. Geskiedenis is van kardinale belang en daarom word ons eie geskiedenis onderrig deur gebruik te maak van die handboeke van skrywers met 'n eie kultuursentiment. Vir natuur- en skeikunde word mini chemie en fisika laboratoriumstelle, wat spesiaal vir die leerplan gepak is, addisioneel verskaf.

‘n Wye spektrum van laer- en hoërskoolvakke word aangebied. Daar word toegesien dat die regte hoeveelheid vakke geneem en die regte akademiese standaard gehandhaaf word.

Ons op Facebook

Ons op YouTube

Ons besoekers