Moria Tuisskool

Koste

Die boeke wat u by Moria aankoop vir u oudste kind, word ook gebruik vir u jonger kinders. Ouers met 3 kinders betaal dus net een keer vir elke graad! (vir die oudste kind).  Die jonger kinders gebruik ouboet se boeke en betaal slegs herregistrasiegeld wat ongeveer 10% van die volpakket beloop. Vir hierdie gesin van 3 kinders beteken dit dat die boekegeld per kind, slegs 1/3 van die bedrag in die prystabel hieronder sal beloop.


Spesiale aanbod : Indien u u boeke vroegtydig gedurende Junie tot Julie bestel en volledig betaal, kwalifiseer u vir 10% afslag op boekegeld !


Normaalweg word boekegeld eenmalig betaal. Afbetaling is onderhewig aan 'n 50% deposito van die boekgeldbedrag, rente, ‘n skriftelike aansoek om krediet en 'n onderneming vir die betaling van maandelikse paaiemente. ‘n Bankbewys van die aftrekorder vir betaling van paaiemente, word aan Moria gefaks. Die boeke word gelewer soos paaiemente betaal word.

ONTHOU!!!!!  U betaal nie weer vir u 2de en 3de kind onderstaande pryse nie, u registreer by Moria en gebruik net weer ouboet se boeke.


Pryslys 2020

(Binne die RSA en onderhewig aan prysaanpassings van tyd tot tyd.)

 BOEKEGELD

 

 

BOEKEGELD

POS-, HANTE-RING- EN VERPAKKING

GRAAD 0

3 500

400

GRAAD 1 Aanvangs

Akademies

 

3 200

3 200

400

GRAAD 2

4 700

400

GRAAD 3

4 700

400

GRAAD 4

7 600

400

GRAAD 5

7 600

400

GRAAD 6

7 600

400

GRAAD 7

8 900

400

GRAAD 8

10 900

400

GRAAD 9

10 900

400

GRAAD 10

CAMBRIDGE (IGCSE) 

 

Skakel ons

400

Cambridge  AS  

            5 vakke

Skakel ons

 

Word later bepaal

Cambridge  A

            5 vakke

Skakel ons

Word later bepaal

HER registrasie:

   Graad 0   

25% van die volprys

 400

   Graad 1 - 3

50% van die volprys

 400

   Grade  4 - 9

50% van die volprys

 200

   Graad 10

Cambridge eksamen

+- 500

Pos,Han.en Verpak.

           in buiteland

 

Hang van pakkie grootte en die spesifieke land af.

Minilab  RSA

1 300

500

Eksamen

gr. 1 - 3 per kind

gr. 4 - 8 per vak

gr. 9 (per leerder)

 

700

600

2 900

400 (per leerder)

Gr. 10

Cambridge: Afhangende v vakkeuse

+- 500 (per leerder)

 

 


EKSAMENS:
Eksamenregistrasie vind in Augustus plaas. Eksamengelde is betaalbaar voor einde Augustus.  Eksamenkoste (kan wysig) word in twee kategorie verdeel:

Moria-eksamens, wat op Potchefstroom geskryf wordGraad 1-3: 

Moria-eksamen, wat op u eie dorp geskryf word (u predikant hou toesig):

Graad 4 – 6:  Slegs Afrikaans, Engels, en Wiskunde word in November deur Moria geëksamineer. Ouers eksamineer die ander byvakke self.

Graad 7  9: Alle vakke word deur Moria geëksamineer, behalwe Lewenoriëntering.

Cambridge: Alle vakke word by Cambridge-sentrums geskryf (sien Cambridge webwerf)

Ons op Facebook

Ons op YouTube

Ons besoekers