Moria Tuisskool

Assessering (evaluering)

Dit is belangrik om deurlopend te verseker dat leerders alle akademiese werk ken en verstaan. Assessering verseker nie net gemoedsrus vir die ouer hieroor nie, maar is ook ‘n leergeleentheid vir die leerder om te bepaal watter werk hy nog nie onder die knie het nie en wat die korrekte “memorandum-antwoorde” is.

Ouers registreer vir die November eind-eksamen in Augustusmaand, vir grade 1-11. Graad 12 leerders registreer reeds in Januarie.  Grade 1 tot 9 skryf aan die einde van kwartaal 1, 2 en 3 eksamen by die ouers. Aan die einde van kwartaal 4 skryf hulle oor die hele jaar se werk eksamen by Moria. 'n Evalueringsverslag word aan die einde van die jaar oor die November-eksamen uitgeryk. In grade 10 tot 12 word alle vakke geassesseer.

Deurlopende geassesseer verseker dat die leerder deur die hele jaar produktief werk. Verskillende deurlopende geassesseeringstegnieke kan hiervoor gebruik word, byvoorbeeld: die vragies aan die einde van handboekmodules/ -hoofstukke, gereelde toetse, take, modelle ens.

Die predikant van die ouers hou toesig. Moria pos die eksamenvraestelle aan hom, hy hou toesig en pos dit weer terug aan ons, ons laat dit nasien en ryk die verslag / rapport uit.

Ons op Facebook

Ons op YouTube

Ons besoekers