Moria Tuisskool

  • Christelik

    Materiaal wat uitgee word is Bybelgefundeer en is doelbewus daarop gerig om die kind as geheel te ontwikkel, liggaam, siel en gees. Vakke word benut om te verseker dat die kind se lewens- en wêreldbeskouing vas op Bybelse- en eie kultuurbeginsels gegrond word.

  • Afrikaans

    Geskiedenis is van kardinale belang en die geskiedenis van onder andere die Afrikanervolk word onderrig deur gebruik te maak van die handboeke van skrywers met 'n eie kultuursentiment.

  • Hoë standaard

    Moria Tuisskool voorsien net die beste materiaal van hoogste akademiese standaard. Steeds, al is die standaard hoog, kan ook enige gemiddelde leerder dit met harde werk bemeester.

KENNISGEWINGS

60cm Dish 4f1dd0bc59ed4-640x480

 Sommiges noem dit tuisonderwys, tuisonderrig, tuisskool, afstandsonderrig, home schooling, huisskool ensovoorts. Dit maak nie saak nie, dit wys alles heen na die spesialiteit van Moria Tuisskoolmateriaal.

 MORIA FUNKSIONEER NORMAAL TYDENS GRENDELSTAATPERIODE EN KOERIER WEL BOEKE AAN U.

A.  MATRIEKSTELSEL

Moria het na vele oorweging en deeglike navorsing besluit om ons stelsel te rig op die Cambridge matriekkwalifikasie. Enkele van die vele voordele is soos volg:

1.  Moria het steeds 'n Christelike Afrikaner grondslag, in Afrikaans, vir grade R tot 10.

2.  Cambridge matriekkwalifikasie word oral in die RSA en wêreldwyd erken!

3.  Cambridge vakinhoude is op standaard, gemeet aan die meeste ontwikkelde lande.

4.  Kandidate kry die gulde geleentheid om vaardig te raak in Engels, voor hy die

     oorwegend Engelse buitewêreld naskool aandurf !

 

B.  Moria verdun nie ons aanbieding, standaard of beginsels ter wille van die akkommodering van ander groepe nie.

 

C.  KOSTEBESPARING!!!

Ouers hoef nie vir elke kind elke jaar 'n stel nuwe boeke aan tekoop nie. Jonger kinders moet net her-registreer vir 'n beperkte bedraggie en gebruik dan eenvoudig ouer kinders se boeke.

 

D.  Geniet gerus ons YOUTUBE-aanbieding onder aan hierdie bladsy! Klik op die swart/rooi blokkie met die wit pyltjie onder die opskriffie "ONS OP YOUTUBE".

Ons op Facebook

Ons op YouTube

Ons besoekers